Kakovost

Naše razumevanje sistema kakovosti se zrcali v naslednjih sprejetih načelih:
 • stalno izboljševanje kakovosti na vseh področjih je edini sprejemljiv način dela,
 • kupci so naši partnerji, njihovo zadovoljstvo je pogoj za naš razvoj in uspešno poslovanje.
 • strokovno usposobljeni, zadovoljni in motivirani delavci pripomorejo pri izboljševanju kakovosti.
Z dobavitelji zato vzpostavljamo partnerski odnos, ki temelji na prepoznavanju, razumevanju in izvajanju zahtev sistema kakovosti. Zavedamo se vseh vplivov na okolje, poskušamo jih prepoznati, nadzirati ter zmanjševati njihove vplive na okolje. Ker pričakovane rezultate lahko prinese le delovanje celotnega sistema, skrbno uresničujemo naslednje cilje:
 • zadovoljstvo kupcev,
 • motiviranost vseh zaposlenih,
 • skrbimo za varnost in zdravje na delovnih mestih,
 • skladno z zakonodajo in regulativo zmanjšujemo porabo virov,
 • upoštevamo delavnopravne zahteve vključno s primernim plačilom za opravljeno delo,
 • stalno izboljšujemo kakovost in ravnanje z okoljem z uvajanjem standarda ISO 9001, 14001,
 • podpiramo svobodo združevanja in pogajanj, preprečujemo korupcijo in podkupovanje,
 • kakovost je bila in bo naš najmočnejši argument pri izpolnjevanju vizije podjetja.
Kako vam lahko pomagamo?
Pošlji povpraševanje
PREDSTAVITVENI VIDEO