Trajnost in krožnost

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje
velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s
poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja
negativnih oz. povečanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter
posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti podjetja.

V sklopu Akademije TKT je podjetje Libela orodja d.o.o. pod vodstvom strokovnjaka pripravilo
dolgoročno trajnostno in krožno poslovno strategijo, pripravilo trajnostno, krožno in nizko ogljično
naravnan poslovni model ter predlog izvedbenega projekta, ki bo bistveno prispeval k uresničevanju
trajnostnih, krožnih in nizko ogljičnih poslovnih strategij, prioritetno na področju vzpostavljanja
krožnih načel poslovanja in ki ga bo podjetje v nadaljevanju prijavilo v Fazo B.

Trajanje programa: 09/2023 – 01/2024
Celotni proračun programa: 34.770,00 EUR
EU-financiranje: 34.770,00 EUR

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost.
”Financira Evropska unija – NextGenerationEU”

Več: www.noo.gov.si
Več informacij: www.evropskasredstva.si

Strategija_TKT_Libela_orodja

Kako vam lahko pomagamo?
Pošlji povpraševanje
PREDSTAVITVENI VIDEO