Trajnostna in krožna transformacija – zaključek projekta

V podjetju Libela orodja d.o.o. se že dolgo zavedamo pomena trajnosti in odgovornega ravnanja z viri. Z vključitvijo v projekt trajnostne in krožne transformacije smo dobili priložnost, da nadgradimo naše znanje in izkušnje, ter da lahko s svojimi inovacijami in trajnostnimi rešitvami za naše stranke pomembno prispevamo k izgradnji krožnega gospodarstva.

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti podjetja.

V sklopu Akademije TKT je podjetje Libela orodja d.o.o. pod vodstvom strokovnjaka pripravilo dolgoročno trajnostno in krožno poslovno strategijo, pripravilo je trajnostno, krožno in nizkoogljično naravnane poslovne modele ter predlog izvedbenega projekta, ki bo bistveno prispeval k uresničevanju trajnostnih, krožnih in nizkoogljičnih poslovnih strategij, prioritetno na področju vzpostavljanja krožnih načel poslovanja in ki ga bo podjetje v nadaljevanju lahko prijavilo v Fazo B.

Trajanje programa: 09/2023 – 01/2024

Celotni proračun programa: 34.770,00 EUR

EU-financiranje: 34.770,00 EUR

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost.

”Financira Evropska unija – NextGenerationEU”

Več: www.noo.gov.si

Več informacij: www.evropskasredstva.si.

Kako vam lahko pomagamo?
Pošlji povpraševanje
PREDSTAVITVENI VIDEO